Meteen naar de inhoud

Daniël van den Berg stelt vragen over de extreme energieprijzen en het aanstaande gastekort

  De berichten in de media over extreem stijgende energieprijzen stapelen zich op en hiermee wordt de vrees van JA21 bewaarheid: grootschalige energiearmoede onder de inwoners van ons land. Ondanks waarschuwingen over ondermaatse isolatie, gebrek aan daadkracht om dat op te lossen en absurde belastingtarieven, blijft adequate actie om onze bevolking te helpen uit.

  Vraag 1:
  Heeft Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het nieuwsbericht: “’Peperdure energie zorgt voor tsunami van betalingsproblemen’?” https://www.telegraaf.nl/financieel/424959994/peperdure-energie-zorgt-voor-tsunami-van- betalingsproblemen

  Vraag 2:
  Is Gedeputeerde Staten bekent met de definitie van energiearmoede, namelijk dat een huishouden meer dan 10% van haar inkomen uitgeeft aan energie?

  Vraag 3:
  Zo ja, wat is de reactie van Gedeputeerde Staten op het schokkende feit dat het aandeel huishoudens dat in Nederland in energiearmoede verkeert van 7% naar 31% stijgt?
  a. Kunt u aangeven hoeveel huishoudens op dit moment in energiearmoede verkeren in Noord-Holland

  1. Kunt u aangegeven hoeveel huishoudens dit naar verwachting gaan betreffen op basis van de huidige energietarieven (d.d. 23-08-2022: €603,55 per MWh, https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/#/nordic/map) ?
  2. Indien op vraag 3a en/of 3b het antwoord nee is, kunt u zich dan inspannen dit zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoeveel procent van de Noord-Hollandse huishoudens die nu in energiearmoede leven hebben géén recht op de eenmalige energietoeslag á €1300,-?
  4. Hoeveel procent van de Noord-Hollandse huishoudens die in energiearmoede gaan leven, gebaseerd op het antwoord op vraag 3b, hebben géén recht op de eenmalige energietoeslag á €1300,-?

  Vraag 4:
  Heeft Gedeputeerde Staten maatregelen voor ogen om de huishoudens in Noord-Holland te ondersteunen vanwege de heersende energiecrisis? Zo nee, waarom niet?
  a. Indien het antwoord op vraag 4 nee is, zou Gedeputeerde Staten zich willen inspannen om een maatregelenpakket op te stellen en hier vóór oktober op terug te komen? Zo nee, waarom niet?

  Vraag 5:
  Steunt Gedeputeerde Staten de opvatting van JA21 dat de energieprijzen al (sterk) stegen, voorafgaand aan de oorlog in de Oekraïne?
  a. Zo nee, waarom niet?

  Vraag 6:
  Steunt Gedeputeerde Staten de opvatting van JA21 dat een substantieel aandeel aan volatiele energie, zoals wind- en zonne-energie, leidt tot de inzet van meer aardgas voor elektriciteitsproductie, gezien aardgascentrales beter geschikt zijn om snelle veranderingen in vraag en aanbod op te vangen? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreid antwoord.

  a. Ondersteunt Gedeputeerde Staten in het verlengde van vraag 6a, dat inzet van aardgas op deze wijze, leidt tot een hogere vraag aan aardgas, wat dan weer doorwerkt in de marktprijzen vanwege verminderd aanbod? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreid antwoord.