Meteen naar de inhoud

Ivo Mantel stelt vragen over de AERIUS berekening voor evenementen

  Steeds vaker lezen we in de krant of het nieuws dat evenementen niet door kunnen gaan vanwege het stikstofbeleid. Evenementen in en rondom Natura 2000 moeten bij de vergunningaanvraag een AERIUS berekening uit laten voeren. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan wordt berekend. De uitkomst van de AERIUS berekening geeft aan of het evenement wel of niet door kan gaan. 

  JA21 Noord-Holland maakt zich zorgen dat alle prachtige evenementen (bijvoorbeeld het Dorpsfeest Santpoort Noord en Julianadorp Power Festival) niet door kunnen gaan in onze provincie. Mensen, vaak uit het hele land, komen naar deze evenementen voor hun vertier. De honderden vrijwilligers die hun stad of dorp aantrekkelijk willen houden door het organiseren van evenementen, en de bedrijven die hun brood verdienen met deze evenementen, kunnen dat mogelijk niet meer. Door de stikstofregels kunnen evenementen niet doorgaan met alle financiële gevolgen van dien. Daarom stellen wij de volgende vragen.

  Schriftelijke vragen

  1. Is er een overzicht van alle evenementen die wel hebben mogen plaatsvinden op basis van de Aerius berekening? Graag ontvangen wij het overzicht.
  2. Is er een overzicht van alle evenementen die niet hebben mogen plaatsvinden op basis van de Aerius berekening? Graag ontvangen wij het overzicht.
  3. Is er een overzicht van alle evenementen die door de Aerius toets in eerste instantie negatief werden geadviseerd, na (enkele) aanpassingen alsnog positief getoetst werden en doorgang konden vinden?
  4. Is de Provincie Noord-Holland bereid om gemaakte kosten voor het evenement te vergoeden indien de Aerius toets negatief is?
  5. Is Gedeputeerde-Staten het met JA21 eens dat er in onze provincie voldoende mogelijkheden moeten blijven bestaan om te recreëren in en rondom Natura2000 gebieden? Is Gedeputeerde-Staten het met de fractie van JA21 eens dat evenementen ook onderdeel zijn van recreatie?
  6. Is Gedeputeerde Staten het eens met de mening van JA21 dat de AERIUS een zeer onnauwkeurig model is, met onbetrouwbaarheden tot wel 95%, en hierdoor bij lange na niet geschikt is om de minuscule impact van festivals te beoordelen.