Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen over gedwongen opvang statushouders en asielzoekers bij gemeenten in Noord-Holland

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) hebben recent een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin het volgende staat vermeld:

  “Het kabinet ziet zich daarom genoodzaakt om een andere oplossing in te zetten die het mogelijk maakt dat het Rijk, ook zonder medewerking van gemeenten, wel de COA-locaties kan openen die nodig zijn………Door gebruik te maken van de optie om als Rijk de omgevingsvergunning te verlenen creëert het Rijk de mogelijkheid om Rijksvastgoed in te zetten om opvang te realiseren. Ook wanneer lokaal bestuurlijk draagvlak ontbreekt.” https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/eric-van-der- burg/documenten/brieven/2022/08/09/kamerbrief-over-actuele-situatie-in-ter-apel-en-maatregelen- asielopvang-voor-de-korte-middellange-en-lange-termijn

  De gemeente Tubbergen is, ondanks ontbrekend lokaal (bestuurlijk)draagvlak, bruut opzijgezet en gepasseerd door het kabinet. Het kabinet passeert voor het eerst deze grens. Hierom stelt JA21 Noord-Holland de volgende vragen:

  Vraag 1:
  Is Gedeputeerde Staten voornemens om provinciaal vastgoed in te zetten voor het opvangen van asielzoekers en statushouders?

  Vraag 2:
  Heeft Gedeputeerde Staten gemeenten benaderd voor het huisvesten van asielzoekers en statushouders?
  a. Zo ja, om welke gemeenten gaat en met welke vraagstelling zijn deze gemeenten benaderd?

  Vraag 3:
  Is Gedeputeerde Staten op enige wijze door het Rijk benaderd voor de inzet van Rijks-, provinciaal en/of gemeentelijk vastgoed? Zo ja, kunt u ons de correspondentie daaromtrent toezenden? Zo nee, waarom niet?

  Vraag 4:
  Op welke manier gaat Gedeputeerde Staten omwonenden, winkeliers en dorpsraden betrekken als Rijks-, provinciaal- of gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt voor huisvesten asielzoekers en/of statushouders in hun omgeving?

  Vraag 5:
  Hoe worden gemeenteraden betrokken bij besluiten die genomen worden, soortgelijk als in de gemeente Tubbergen?

  Vraag 6:
  De instroom van asielzoekers ligt momenteel op +/- 1.000 asielzoekers per week. Is Gedeputeerde Staten bereid zorgen hierover uit te spreken naar het kabinet en te verzoeken maatregelen te nemen voor een restrictiever immigratiebeleid?
  a. Zo nee, waarom niet?

  Vraag 7:
  Bent u bereid het initiatief te nemen om samen met andere provincies een noodsignaal af te geven dat de grens voor het opvangen van asielzoekers en statushouders in Nederland is bereikt?
  a. Zo nee, waarom niet?