Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen over woningen Schagen-Oost

  JA21 heeft kennisgenomen van het voornemen om in het kader van crisis- en herstelwet 300 woningen te bouwen in Schagen-Oost. Het gaat om tijdelijke woningen die daar maximaal 20 jaar mogen staan. Deze woningen komen te staan in Bijzonder Provinciaal Landschap en is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Normaliter houdt de provincie woningbouw in BPL en NNN tegen. Graag stellen we aan u de volgende vragen:

  Vraag 1:
  Is Gedeputeerde Staten op de hoogte van de plannen om 300 woningen te realiseren in Schagen- Oost?

  Vraag 2:
  Heeft u contact met het college van Schagen over deze plannen? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken?

  Vraag 3:
  Bent u van mening dat woningbouw van 300 woningen voor maximaal 20 jaar mogelijk moet zijn in BPL/NNN gebied in Schagen-Oost? Zo nee, waarom niet?

  Vraag 4:
  Welk standpunt neemt Gedeputeerde Staten in ten opzichte van het college van Schagen over deze kwestie?

  Vraag 5:
  Heeft u met het Rijk overleg over welke mogelijkheden de crisis- en herstelwet biedt om (tijdelijke) woningen te realiseren in BPL/NNN gebieden voor inwoners die al jaren op wachtlijsten staan?


  2022 68 Bent u voornemens woningbouw ook toe te staan bij andere gemeenten in BPL/NNN gebieden, al

  dan niet in het kader van de crisis-en herstelwet? •https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220705_98477927?utm_source=google&utm_

  medium=organic