Meteen naar de inhoud

JA21 stelt vragen over het overbelaste elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland

  JA21 staat voor een betrouwbaar en betaalbaar elektriciteitsnetwerk, zodat onze inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van een primaire levensbehoefte: energie. Ondanks bezwaren, waarschuwingen en moties van JA21, blijkt het gehele elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland nu overbelast.

  Vraag 1:
  Heeft Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het nieuwsbericht: “Stroomnetwerk overbelast in Amsterdam, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland?” https://www.telegraaf.nl/financieel/1034918057/liander-stroomnet-overbelast-in-amsterdam- flevoland-friesland-gelderland-en-noord-holland.

  Vraag 2:
  Zo ja, wat is de reactie van Gedeputeerde Staten op het verontrustende feit dat inwoners en bedrijven geen toegang meer hebben tot uitbreiding van hun energiebehoefte? Zo nee, waarom niet?

  Vraag 3:
  Hoe kijkt Gedeputeerde Staten naar de impact van het vorenstaande op de Noord-Hollandse economie, uitgesplist in de volgende thema’s? Graag een gedetailleerd antwoord.

  1. Wat is de impact op de woningbouw in onze provincie? Hoeveel woningen kunnen hierdoorniet worden gebouwd?
  2. Wat is de impact op de bedrijvigheid in onze provincie? Hoeveel bedrijven hebben hiermee temaken?
  3. Wat is de financiële impact op onze provincie? Kunt u kwantificeren hoeveel economische schade dit oplevert? Zo nee, waarom niet?

  Vraag 4:
  Liander geeft aan dat het netwerk zwaar te lijden heeft onder de wiebelstroom vanuit zonne- en windenergie, zie citaat: „Maar nu met de volatiliteit van zon- en windaanbod is het een compleet ander verhaal aan het worden. Het hele systeem moet op de schop.”
  Eerder duidde Gedeputeerde Staten dat de impact op het netwerk van hernieuwbare energie verwaarloosbaar is en dat de krapte op het netwerk vooral voortkwam uit economische groei. Hoe zou Gedeputeerde Staten dit nu duiden?

  Vraag 5:
  Wat voor acties gaat Gedeputeerde Staten koppelen aan het bovenstaande bericht?

  Vraag 6:
  Is Gedeputeerde Staten het met JA21 eens, dat de aansluiting van (grootschalige) hernieuwbare energie moet stoppen, om de woningbouw en bedrijvigheid voorrang te geven?

  Vraag 7:
  Kan Gedeputeerde Staten concreet maken hoe lang de stop op het netwerk van toepassing zal zijn?